υπόγειοι κάδοι

Eco Hydraulic
Eco Hydraulic
Eco 3
Eco 3
Σειρά Eco
Σειρά Eco
Επιλογή δοχείου
Επιλογή δοχείου

Γιατί υπόγειους κάδους;

Τα υπόγεια συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων είναι η πιο φιλική μέθοδος τόσο προς το περιβάλλον όσο και προς τους χρήστες. Στην Ευρώπη εφαρμόζονται εδώ και μερικά χρόνια ενώ η εφαρμογή τους συνεχώς εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, καθώς πρόκειται για την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων από άποψη υγιεινής.

Όγκος

Οι υπόγειοι κάδοι μπορούν να αποθηκεύσουν έως και τέσσερις φορές τον όγκο των συμβατικών κάδων. Αυτό βελτιώνει σημαντικά τις κοινοτικές υποδομές, τη διαχείριση των απορριμμάτων, και επηρεάζει θετικά την αισθητικη της περιοχής που τοποθετειται.

Υπέργειος χώρος

Χάρη στο σχεδιασμό και την μέθοδο εγκατάστασης, οι υπόγειοι κάδοι καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο υπέργεια σε σύγκριση με τους συμβατικούς κάδους. Η αποκομιδή γίνεται μόνο μία φορά την ημέρα, κυρίως τη νύχτα - με όσο το δυνατόν λιγότερη παρέμβαση στην κίνησης και αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με προβλήματα κυκλοφοριακής φύσεως.

Περιορισμένη πρόσβαση

Ένα από τα πλεονεκτήματα των υπόγειων κάδων είναι ότι κρατούν τα απορρίμματα προφυλαγμένα από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες, αδέσποτα ζώα και μη εξουσιοδοτημένους συλλέκτες απορριμμάτων. Οι αστικές ζώνες γίνονται πιο καθαρές, χωρίς δυσάρεστες οσμές.

Εικόνα

Οι υπόγειοι κάδοι συμβάλλουν στην καλύτερη αισθητικη εμφάνιση της πόλης αφού βρίσκονται κάτω από το έδαφος, ενώ τα ορατά τους μέρη είναι πιο καλαίσθητα από τις υφιστάμενες λύσεις.