Lokacije podzemnih kontejnera:
Eco Hydraulic
Eco 3

Novi Sad, Beograd, Opstina Split, Opstina Kruševac, Opstina Soluna, Opstina Novi Sad.