Τοποθεσίες εγκατάστασης υπόγειων κάδων:
Eco Hydraulic
Eco 3

Νόβι Σαντ, Δήμος Βελιγραδίου, Δήμος Σπλιτ, Δήμος Κρούσεβατς, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Novi Sad.