Eco Hydraulic - Podzemni kontejner

Eco Hydraulic - Podzemni kontejner 1
Naša poslednja inovacija i jedinstveni proizvod, ovaj podzemni kontejner prvobitno je specijalno osmišljen za gusto naseljene sredine. Kapacitet skladištenja kod ovog proizvoda je udvostručen u odnosu na konvencionalni nadzemni kontejner, ipak Eco Hydraulyc plastični uložak je dovoljno lagan kako bi se ručno pomerao od svoje platforme do kamiona.

Hidraulične brzo-spojive utičnice

Možete pokrenuti Eco Hydraulic kontejner direktno sa postojeće hidraulične pumpe na vašem kamionu ili preko elektro mreže.

Izlaz u više smerova

Jedinstveni dizajn Eco Hydraulic kontejnera dozvoljava mu da se izvuče sa platforme u tri alternativna pravca, tako da se u slučaju postojanja fizičkih prepreka (nepropisno parkirani automobili i slično), uvek može plastični uložak izgurati i isprazniti.

Više potencijalnih lokacija za istaliranje

Sa samo 1,78 metra dubine, Eco Hydraulic može biti instaliran na više potencijalnih lokacija. Ukopavanje na tako malim dubinama poprilično smanjuje šanse za pojavu komplikacija sa postojećim instalacijama, arheološkim nalazištima, ili čak podzemnim vodama.

Mogućnosti napajanja

Sistem može da se napaja postojećom hidrauličnom pumpom vašeg kamiona ili povezivanjem direktno na električnu mrežu.

Sigurnost & Automatika

Eco Hydraulic sistem se može otvoriti samo priključivanjem hidraulične pumpe kamiona, čineći bravu i ključ predmetima iz prošlosti. Ovim se zaustavlja neautorizovano otvaranje i odnošenje sekundarnih sirovina  iz kontejnera.

Sigurnosna noseća platforma  je samokočiva, tako da u bilo kom položaju (čak i u slučaju kvara sistema) onemogućava propadanje.

Eco Hydraulic - Pregled specifikacije

- Ukupna težina cca 1800kg
- Kapacitet skladištenja 2m3
- Dimenzije 1,85 x 1,85 x 1,78
- Površinska osnova 3,4 m²
- Operativni domet hidrauličnih pumpi na kamionima: 35L/min do 60L/min (max 175 bar)