Eco Fleksibilna Barijera

Eco Fleksibilna Barijera 1
Eco Fleksibilna Barijera 2
Eco Fleksibilna Barijera 3
Eco Fleksibilna Barijera 4
ECO Fleksibilna Barijera - razvijen kao sistem za brzu reakciju i postavljanje u vanrednim odbranam od poplava. njegova jednostavna konstrukcija i dizajn, mala težina i relativno niska cena, omogućavajju masovnu primenu i vrlo brzu postavku i samim time, brzo reagovanje u slučaju iznenadnih poplava i spašavanje života i imovine. Ovaj sistem omogućava zaštitu do 120 cm iznad nominalnog nultog  nivoa  iznad tačke plavljenja i za protoke  ( Q-max) manjih vrednosti.

ECO Fleksibilna Barijera je membranski  sistem proizveden od troslojnog armiranog PVC  platna. On je projektovan tako da omogući skladištenje i transport u malom prostoru i da sekcijom od 10m može lako rukovati samo jedna osoba. U savijenom položaju, sekcija od  10m zauzima manje od 0,5 m2  prostora, dakle   1000 m ECO PVC  Barijere mogu biti smeštene u malom skladištu ili na prikolici. ECO Fleksibilna Barijera može da koristi više različitih mehanizama za brzo spajanje  uključujući poseban  rajfešlus, stubove-spojnice kao deo mobilnog sistema  ili stalne stubova na unapred definisanim lokacijama sa povećanim rizikom od poplava. Ovaj sistem čak omoguća da se na mestima sa povećanim rizikom od poplava postave stanice sa opremom za hitne slučajeve koje će biti opremljene i sa nekoliko sekcija ove opreme.

Šta   u suštini jedno komponentni sistem ECO Fleksibilna  Barijera nudi ?  Nudi brz, jednostavan i jeftin sistem koji je izuzetno lak za postavljanje( u poređenju sa čvrstim sistemima  koje se mogu sastojati i od 12 pojedinačnih komponenti koje zatim treba da se montiraju  zajedno u određenom redosledu).

Sa ovim sistemom se štede i ljudski resursi pa je tako za prvu fazu postavljanja jedne sekcije od 10m dovoljan jedan operativac i može je postaviti u potpunosti za oko 15 min. (na mekoj podlozi)  Sa posebnim mehanizmima koji odmotavaju rolnu duzine od 100m do 150 m na liniji odbrane, i nalaze se na terenskom vozilu ili prikolici,2 operatera  postavljaju oko 150 m za pola sata.  Standardne dužine barijere su 10m i 150 m, međutim  po porudžbini se mogu proizvesti i sistemi duži od 150 m i montirati na terenske kamione.  Druga faza je spajanje elemenata medjusobno posebnim rajsfešlusima i li spojnicama,a treća poslednja faza jeste ankerisanje i (u slučaju meke podloge)podvijanja krajeva ispod zemlje posebnim alatom. Sa vozilom za sve operacije za dužinu od 150 m barijere , sa četiri operativca potrebno je od 1,5 do 2 h. U slučaju da je podloga tvrda (beton ili asphalt) koriste se anker pištolji sa eksplozivnim punjenjem ili standardni načini tiplovanja. Sistem je projektovan i ispitan i za pojavu prelivanja odn. u slučaju prelivanja i talasa ne dolazi do ugrožavanje strukturne čvrstoće barijere.