ECO Montažna Brana

ECO Montažna Brana 1
ECO Montažna Brana 2
ECO Montažna Brana 3
ECO Montažna Brana 4
Eco  Montažna Brana je izuzetno žilav, čvrst, modularan sistem sa širokim spektrom primene i povećanom stabilnošću pri maksimalnim nivoima i protocima vode. Takodje u svojoj najgrubljoj izvedbi je otporan na plutajuća tela i otpad. Projektovan je za zaštitu do 210 cm iznad nominalnog nultog  nivoa    tačke plavljenja i za protoke (Q max)srednjih vrednosti. 

Razvijena u dva modaliteta. Prvi modalitet je sastavljen od nosača i metalnih panela ( od toplo cinkovanih elemenata ) a drugi je dodatno ojačan drvenim paletama i presvučen HDPE folijom. Primarno učvršćivanje krajeva folije za podlogu se vrši lancima.

Proizvodi se u tri veličine (visine)  120 cm , 170 cm i 210 cm.  I ovaj sistem je projektovan i ispitan i za pojavu prelivanja odn. u slučaju prelivanja i talasa ne dolazi do ugrožavanje strukturne čvrstoće barijere.