GPS Sistem merenja i pražnjenja

GPS Sistem merenja i pražnjenja 1
GPS Sistem merenja i pražnjenja 2
U zajedničom projektu sa našim partnerom na polju primena informacionih tehnologija, kompanijom To-Net d.o.o. iz Novog Sada kao predvodnikom, razvili smo sistem praćenja napunjenosti pojedinačih podzemnih kontejnera, sa sistemom uzbunjivanja u slučju naznaka požara.

Ovaj sistem omogućva slanje podataka na Internet server odakle podaci mogu biti dostupni na terenu.

Ovaj sistem takođe omogućva merenje količne pojedinačo ubačnog reciklažnog materijala i upisivanje na RFID karticu ili slanje tih podataka komunalnom preduzeću putem GPRS-a.