• RFID
    Proizvodi - Eco signal®
Eco signal® Podzemni kontejneri

RFID - Smart sistem

Sistem podzemnih kontejnera sa kontrolom pristupa predstavlja efikasno rešenje za urbane sredine gde je neophodno regulisanje pristupa određenoj grupi korisnika kao i za kontejnere za odlaganje opasnog otpada.

Ovaj proizvod je potpuno nezavisan zahvaljujući sistemu za solarno napajanje, i ne zahteva električni priključak. Pristup kontejneru se omogućava prinošenjem RFID kartice ili priveska, koji se izrađuju po zahtevu kupca.

ElementiRFID

Platforma - tartan

Betonsko jezgro

Unutrašnja kanta

Eco Signal d.o.o. Srbija

Maksima Gorkog 52, 11210 Belgrade, Serbia

Email: office@ecosignal.rs

Skype: ecosignal

Pozovite nas direktno

+381 11 27 48 377
+381 11 40 55 718

Pratite nas
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong